Styrelsen

Styrelsen i Brf Metallflyet består året 2014 enligt följande:

Titel Namn E-post
Ordföranden, ledamot Mikael Bjurström ordforande@metallflyet.se
vice ordföranden, ledamot Mathias Pettersson mathias.pettersson@metallflyet.se
Sekreterare, ledamot Linda Hjalmarsson sekreterare@metallflyet.se
Ledamot Magnus Pettersson magnus.pettersson@metallflyet.se samt vicevard@metallflyet.se
Ledamot Benny Pettersson benny.pettersson@metallflyet.se
HSB Östras representant Tomas Hansson Tomas.m.hansson@hsb.se
Förtroendevald föreningsrevisor Mikael Lindqvist  mikael.lindqvist@norrkoping.se
Revisorsuppleant Thomas Gustavsson  
Valberedning sammankallande Jens Nordström  valberedning@metallflyet.se
Valberedning    
Hela styrelsen (ledamöter)   styrelsen@metallflyet.se