Stadgar

Vid föreningsstämman 2017 samt föreningsstämma 2018, antog Brf Metallflyet  HSB Normalstadgar 2011, version 5. 

Du kan läsa stadgarna på Mitt HSB