Kontakt

Har du som medlem i föreningen frågor angående ditt boende eller våra gemensamma ytor kontakta  styrelsen på    styrelsen@metallflyet.se eller lägg ett brev i föreningens brevlåda utanför hus 244´s entré.

Är du intressent till ett lägenhet och vill komma i kontakt med någon i Brf Metallflyet? Kontakta då ordförande och vicevärd i första hand. Telefon till vicevärd är 0730 85 50 10.

Mäklare har tillgång till föreningens Årsredovisning via inlogg på www.hsb.se.

För E-postadresser se nedan.

Postadress: HSB Brf Metallflyet,  Rambogatan 244, 603 71  Norrköping

OBS! Fakturor skickas med fördel med e-post till faktura.ostra@hsb.se. Du måste fortfarande ange nedan info med vårt referensnummer 20-0161-000 i adressen.

Fakturaadress: HSB Brf Metallflyet, 20-0161-000, FE 6264, 838 73 Frösön

Organisationsnummer är 716425-8399

ordförande Mikael Bjurström ordforande@metallflyet.se
vice ordförande och vicevärd Victor Thapper vicevard@metallflyet.se
sekreterare Linda Hjalmarsson sekreterare@metallflyet.se
vice värd Therése Michanek vicevard@metallflyet.se
ledamot Marcus Sandberg marcus@metallflyet.se
ledamot Benny Pettersson benny@metallflyet.se
HSB-ledamot Tomas Hansson  tomas.m.hansson@hsb.se