Kollektiv bostadsrättstillägg – försäkring

Sedan 30 mars 2010 har föreningen tecknat en kollektiv försäkring för bostadsrättstillägg. Anledningen är att det skall ge en enklare och snabbare skadereglering. Bättre att processa med bara ett bolag.

Tillägget är tecknat med Östgöta Brandstodsbolag (Länsförsäkringar).

Organisationsnummer: 716425-8399 Brf Metallflyet

Försäkringsnr: 2056565 Östgöta Brandstodsbolag

Vid ett tillbud där föreningens försäkring åberopas tas kontakt med HSB Östras tjänsteman för försäkringsärenden.