Snabbguide Felanmälan eget hushåll

FEL TILLHÖRANDE HUSHÅLL KONTAKTA KOMMENTAR
Avlopp Vice värd Först provar vi med ”första hjälpen utrustning. Går inte det rings slamm-bil in.
Bredband Norrköping Vatten och Avfall. Kundservice bredband  Telefon: 011-15 35 50
bredband@norrkoping.se
El BoService eller eget val av elektriker. Arbete ska utföras av behörig personal
Radiator/värme Fastighetsteknik  
Garage/parkering Vice värd  
Köksfläkt/ventilation Fastighetsteknik  
Vatten Vice värd  
Ventilation Fastighetsteknik