Vad ingår i årsavgiften?

Årsavgiften är uppdelad på årets 12 månader och avier skickas ut av HSB Östras ekonomikontor. Avgiften går att betala med autogiro och e-faktura. Senaste inbetalningsdag är sista vardagen i månaden före aktuell betalningsperiod.

I årsavgiften ingår värme (fjärrvärme), vatten samt ett kollektivt Bostadsrättstillägg hos Länsförsäkringar.

För mer information om E-faktura läs här

https://www.hsb.se/ostra/om-hsb/nyheter/2017/e-faktura/