Parkering och garage

I föreningen finns 31 garage och 61 parkeringsplatser. Alla bostadsrättshavare som har en bil ska hyra en parkeringsplats eller garage av föreningen. Det är tillåtet att hyra både parkeringsplats och garage. Det finns ingen parkeringsplats som följer med lägenheten. En parkeringsplats/garage får inte överlåtas till annan medlem.

Garagen är kallgarage som delas på 2-4 bilar bredvid varandra utan nät eller liknande emellan så glöm inte att stänga garageporten. Garagen får inte användas som förrådsutrymme för däck, cyklar och dyl.

Vid problem med garageport/lås kontakta vice värd.

Garagekön överses av vice värd. Meddela vice värd så snart som möjligt om du önskar hyra parkeringsplats eller garage.

Hyra är för nuvarande: * parkeringsplats 100 kr *garage 230 kr