Nycklar

Föreningen har ett nyckelssystem till de gemensamma dörrarna som består av nyckelkort eller blå runda ”taggar”. Varje hushåll har fått minst 1 styck. Dessa används vid öppning av gemensamma dörrar så som till cykelrum, soprum, samlingslokalen och bokning via bokningstavlan.

Boende i punkthusen använder även taggen som nyckel till sin entrédörr.

Förlorad nyckel anmäls omedelbart till vicevärd för riskbedömning. Den boende som förlorat nyckel ersätter ekonomiskt ett eventuellt låskolvbyte.

Extra nyckel kan endast kvitteras ut mot självkostnadspris, hos Lås och Nycklar i Norrköping efter att vice värd har godkänt och bekräftat till företaget att förfrågan är från en boende i Brf Metallflyet.