Miljöhus – sopor och avfall

Från och med mars 2017 har vi ett avtal med SUEZ gällande sophanteringen av både hushållssopor och förpackningsinsamling i föreningen.

Föreningen har två miljöhus i änden av garagelängan utmed Rambogatan eller utmed Rambodalsskolan.

Punkthusen har fortfarande kvar sopnedkasten i trapphusen som är avsedda för hushållsopor. Radhusen slänger sina hushållssopor i något av de två Miljörum.

I Miljörummen finns även insamlingskärl för:

  • Tidningspapper
  • Pappersförpackningar inklusive wellpapp (i liten mängd, åk till returpunkten om du har stora emballagekartonger från ex möbler)
  • Plast
  • Glas (färgat och ofärgat)
  • Metall
  • Kompost (hushållskompost)
  • Pant av aluminiumburkar och pet-flaskor (panten skänks till VI-Skogen)

Vi har inte grovsopor, lampor/lysrör eller batteri-insamling.

Norrköpings kommun skickar ut till alla hushåll skriften ”Lilla sopboken – om konsten att källsortera” I den står det tydligt hur olika avfall ska sorteras just här i Norrköpings kommun – läs den eller gå in på www.norrkoping.se/bo-miljo/avfallshantering/kallsortering/

Brf Metallflyet ligger nära en av kommunens stora Returpunkter på Stohagsgatan 7. Du som privatperson får gratis lämna avfall från hushållet så som grovsoppor med färgburkar, el-apparater, metall och plastdelar som ej är förpackning typ konservburk och schampooflaskor.

Hit ska du även åka med din egen samling av lampor/lysrör och batterier.

Har du genomfört renovering i din lägenhet? Se kommunens hemsida för vart du bäst lämnar in avfall så som klinkers, markplattor och hushållsporslin.

På returpunkten Stohagsgatan finns även insamling i regi av Myrorna av begagnade och fungerande möbler och hushållsartiklar samt kläder.

Varje gemensam städdag beställs 1-2 containrar för föreningens gemensamma avfall så som om vi byter ett staket och beskär buskar. Vid dagens slut ges möjlighet att lägga i privat avfall om plats finns.