Att bo i Brf Metallflyet

För att alla ska trivas med sitt boende är det viktigt att vi alla respekterar några enkla punkter.

  • Trafik på parkeringar och på gården bör ske med försiktighet med tanke på att många barn rör sig i området.
  • När du nyttjat något av våra gemensamma ytor (inne såväl som ute) ta en extra titt att allt är tillbaka där det bör ligga och lämna det så som du själv tycker är fräscht att finna det igen. Kasta skräp som ligger och torka av använda ytor.
  • Om du ska ha fest eller vet att det ska förekomma högre ljud ex vid renovering, varsko dina närmsta grannar så undviker man irritation.

Läs skriften ”Här ska vi trivas – om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsförening” för fler tips och stöd vi frågor om vad som gäller mellan grannar och på gemensamma ytor.

Planeras för uppdateras våren 2015 – Varje lägenhet/radhus har en boendepärm med allmän information kring att bo i HSB bostadsrättsförening och särskild information om Brf Metallflyet. I pärmen kan varje boende spara anteckningar om renoveringar i lägenheten, kvitton och garantibevis på vitvaror och byggnationer och bruksanvisningar.

I pärmen sitter också broschyrerna Här ska vi bo och trivas och Bra att vet för dig som bor i en HSB bostadsförening utgivna av HSB.