Internet och TV

Fel: återställ datum.

Information angående föreningens Internetanslutning .

Styrelsen har haft i uppdrag att se över den Internetleverans från Bredbandsbolaget som vi har samt vårt gemensamma nät dvs. alla kablage till lägenheterna för att ansluta mot Internet. Kablaget är draget för över 10 år sedan och uppfyller inte kraven för vad ett modernt nät skall leverera i dagsläget. Vi har tagit in offerter avseende att byta system. Den lösning som kommer att gälla är öppen fiber. Detta betyder att varje lägenhet kommer att få en egen fiberanslutning och inte via de aktiva utrustningarna som idag sitter i respektive punkthus som varit källa till många störande moment under de sista åren.

Dessutom ha det upptäckts flertalet skador på befintligt kablage pga. sättningar runt om parkeringsplatserna.

Öppen fiber kommer att innebära att varje hushåll får teckna sin egen Internet och även digital TV om man har eller tänker skaffa sig.

Mer information kommer att lämnas om hur det påverkar hushållen och vad man skall tänka på.

Har ni frågor redan nu så ställ dom till ordforande@metallflyet.se

/Styrelsen

 

Bokmärk permalänk.