Nyhetsbrev

Styrelsen ger ut ett antal nyhetsbrev varje år till föreningens medlemmar.

Nyhetsbreven kan läsas i inloggat läge på https://www.hsb.se/ostra/

Om man som medlem önskar ha nyhetsbrevet i papper, meddela styrelsen detta så går det givetvis att ordna.